Quote

Laugh With God Today!

 

“Someone who lives according to the plans of God is, to my conservative estimate, unquestionably happy.”

“Precisely, that is what faith is all about.. that you will dance even in the dark, because you know that you are not dancing alone. God is dancing with you.”

“In the end, you don’t really need to understand. You just need to believe.”

“Mahal kita kahit na paulit-ulit mo Akong sinasaktan sa hindi mo pagtulong sa iyong kapwang nangangailangan, o sa paulit-ulit mong pagpapako sa Akin sa mga oras na hindi mo ibinigay ang iyong kapatawaran sa mga nakasakit sa iyo.”

“But when God created man, He did not say, ‘Let there be man.’ Instead, ang sabi Niya, ‘Let us create man.'”

“Pero ang pinakahigit na ibinigay na pangalan ng Diyos sa atin ay ito: ‘Aking Anak.'”

“On the contrary, He will sing loving songs of acceptance and forgiveness as He embraces us in our dirtiness.”

“Sabi ni Bishop Bacani, we can draw an image of love when we are bitten by an ant.”

“In coming down as a man, God has raised our humanity towards Himself, towards His divinity.”

“Lahat tayo, kahit sino o ano man ang kasaysayan at pinagmulan, maaaring magbago, basta’t gustuhin lang natin.”

“He knows you can change. He gave you an inner capacity to change for the better.”

“Kaya nga tayo nagbibigayan ng mga regalo tuwing darating ang Kapaskuhan; dahil tayo ay nagsusumikap tularan ang ginawa ng Diyos noong unang Pasko.”

-Michael Angelo F. Lobrin; Laugh With God Today!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s