Bird Box

“Attention: All shoppers come to isle 7 please.” -Douglas

“If something happens to me, you save yourself! Say it!” -Malorie

“I like to think he’s still walking his kids to school.” -Tom

-Douglas, Malorie, Tom; Bird Box

Northern Lights: A Journey To Love

“Ang unfair naman kung magiging tayo dahil kailangan natin ang isa’t isa. Hindi ba dapat mas matimbang yung mahal natin ang isa’t isa? Ayusin muna natin mga buhay natin?” -Angel

“Daddy, ikaw, ano pong favorite memory mo kay Mama?” -Charlie Jr.
“Ikaw.” -Charlie

“Pasensya ka na ah, medyo natagalan.” -Charlie

-Angel, Charlie Jr, Charlie; Northern Lights

Siargao

“Pareho lang pala tayo eh.. Recording memories, telling stories.” -Laura

“This song is about coming home…” -Dieg

“Mas matagal tayong naghintay para dito.” -Dieg

-Laura and Dieg; Siargao